Privat

Individuel konsultation

 

Smertehåndtering:

Fylder dine smerter alt, styrer de dit liv?
Så har du muligvis behov for hjælp til at lære at lade dem fylde mindre.
Den Medicinfri smertekliniks tilgang er at du bliver funktions undersøgt.
Er der mangler i dit udredningsforløb.
Måske dine smerter kan reduceres ved en kropslig konsultation i vores regi, måske skal du til uddybende undersøgelse hos en anden specialist.

Synsbetinget hovedpine og svimmelhed

Du undersøges for synsbetinget hovedpine og svimmelhed. Har du smerter i hverdagen kan nedsat eller sløret syn og svimmelhed være en følgevirkning. Det kan være blevet svært at læse, at fokusere. På den Medicinfri Smerteklinik har vi specialiseret os i undersøgelse og genoptræning af øjnene, hvilket ofte kan forstærke din fokuseringsevne og nedsætte svimmelhedstendens. Ved træning af dine øjne, dit synshjernekredsløb kan du nedsætte din smerteoplevelse og bedre din balanceevne.

Katja er oplært og uddannet af Neurooptometrist Torben Helstrup.

Du undersøges for om du har Centralhypersensibilisering Se nærmere her:

Central hypersensibilisering

Central hypersensibilisering er en forstyrrelse i fortolkningen af signaler fra fx kroppens nerver til hjernenerverne.
Det vil typisk opleves som om smerterne bevæger sig rundt i kroppen fra øjeblik til øjeblik. En egentlig lille stimulus kan føles overvældende smertefuld, som at sætte hånden på en kogeplade.
Med smerter kan man blive overvældet af input fra omgivelserne, sanserne kan være blevet ekstra følsomme. Måske er du blevet ekstra følsom overfor lyd, lys, lugte og et berøring.

Der er råd for hvordan denne overfølsomhedsreaktion kan dæmpes.

Vi arbejder med mentaltræning, kropslige øvelser, gradueret sanseintegration.

Smerter medfører ofte nedsat koncentrationsevne og hukommelse. På den Medicinfri smerteklinik hjælper vi med at skærpe dette via afspænding, meditation og Mindfulness.

Afspænding:

Smerter kan inddeles i primære og sekundære, de primære er en direkte skade på led, muskel, sene, brusk eller knoglevæv, nerver eller kar såsom diskusprolaps, en fraktur eller en inflammatorisk tilstand i kroppen, skader opstået i forbindelse med sygdomme eller operationer.
De sekundære er de kompensatoriske spændinger der kan opstå når man prøver at undgå at belaste eller mærke det primære smertegivende område. Det er spændinger i f.eks. Nakke, kæber og skuldre, og disse er vigtige at mindske for at undgå kroniske fejlstillinger i kroppen over tid, der kan blive til en kronisk smertetilstand eller artrose.

Kropslige spændinger kan også opstå som følge af en psykisk overbelastning.

Psykisk overbelastning ses og mærkes i kroppen.
“Jeg klemmer balderne sammen og får arbejdet gjort” eller “jeg bider det i mig” siges hyppigt ved snak om smerter, frustration og vrede. Det er gamle kendte udtryk der kobler den kropslige reaktion på en psykisk overbelastning. Måske er du ikke god til at få sagt til og fra i dine omgivelser, eller at mærke din indre grænse og lytte til den på jobbet eller i dine omgivelser blandt venner og familie.

Kom ned i kroppen og få ro på toppen.

I et liv med smerter og stress kan det være svært at få adgang til indre ro, kontakt til det sted hvorfra din klare vished om hvad du har brug for at gøre for dig selv, hvilken retning dit liv skal gå.

På den Medicinfri smerteklinik er vores tilgang til psykisk overstimulering/ overload kropslig.
Vi tilbyder dyb kropslig afspænding med sansemotoriske teknikker, tryk og massage der balancerer den enkelte med et overstimuleret og stresset nervesystem. Du lærer dit kropslig ja og nej at kende.

Desuden rådgivning, mindfulness og meditation.

Meditation:

Med smerter kan man blive overvældet af input fra omgivelserne, sanserne kan være blevet ekstra følsomme. Måske er du blevet ekstra følsom overfor lyd, lys, let berøring og det kan være svært ikke at lade sig abstrahere. Følelsen af smerte kan være meget intens og kroppen i alarmberedskab. Via afspænding, visualisering og Mindfulness kan du genskabe forbindelsen til det sted i hjernen, som fremmer ro til at lagre hukommelse og at skærpe fokus så din koncentration bedres, og kan hjælpe dig til at regulere dine emotioner og få mere energi.

På klinikken anvender vi flere metoder dertil