Kommuner

Til kommuner tilbyder den Medicinfri smerteklinik det forebyggende og behandlende tiltag.

Personalepleje

Hvordan kan du passe bedre på dit personale og mindske overbelastnings smerter og stress.
Køb et kursus eller en workshop her: Katja.fys@gmail.com

Vi aftaler varighed af kursus og det ønskede indhold. Et kursus eller en workshop kan indeholde:
Ergonomisk vejledning
Gode fif til optimale arbejdsforhold
Belysning, indretning.
Kropslige øvelser du let får integreret i din dagligdag.
Fif til at højne det psykiske arbejdsmiljø.
Stressafvæbende øvelser,
meditation og mindfulness som er letoverførbare, der alt i alt kan mindske spændingsrelaterede smerter, skærper fokus, koncentrationsevne og bedrer hukommelse på sigt.

Til køb:
Der kan tilkøbes lækre håndlavede hvedekernepuder til at afhjælpe spændinger.

Lydfiler:
Lydfiler med guidede øvelser.
Afstressende og vitaliserende meditationer.
Du kan bestille en personlig guidet meditation her: Tel

Workshop/ kursus

Fif til voksne, der arbejder med børn og unge med et letpåvirkeligt nervesystem. Børn som har svært ved at regulerer deres følelsesudbrud, og som ofte bliver “overloadede” af indtryk og kan have angst.

Få fif til at møde barnet der, hvor du mindsker frustrationer for både barnet, den voksne og børnene omkring.

Hvordan kan du med en kropslig tilgang støtte barnet i at finde ro igen?

Varighed tilrettelægges efter behov.
Bestil en workshop eller kursus her:
Katja.fys@gmail.com

Hvad siger kunderne

Børne- og Ungerådgivningens angst-team inviterede Katja på besøg i marts 2016 for at få inspiration til, hvordan man kan få ’kroppen med’, når man arbejder med børn med angst – både individuelt, med forældre og børn sammen og i børnegrupper.

Angstteamet består primært af psykologer, og det kropslige perspektiv ligger derfor ikke altid lige for, da psykologer normalt primært anvender samtale som metode. Imidlertid er kroppen vigtig at have med, når det drejer sig om børn med angst, da dette er en forudsætning for, at børnene kan deltage i de mere kognitive aktiviteter og i samtalerne.

Katja ledte os igennem en lang række gode og brugbare kropslige øvelser, der kan benyttes i forskellige sammenhænge og er særligt hjælpsomme til at få børns angstniveau sænket.

Angstteamet fik meget konkret og brugbar inspiration til forskellige øvelser, de kan benytte i deres arbejde med børnene.

Katja målrettede øvelserne til såvel målgruppen som de konkrete fysiske rammer, der er til rådighed for angstgrupperne.

Vi kan varmt anbefale Katja, når man søger inspiration til at supplere sin vanlige praksis med inddragelse af hele kroppen!

Sidsel Bondo, Souschef
Børne- & Ungerådgivningen
Helsingør Kommune