Hjemmesiden er under opbygning.

 

Velkommen til den Medicinfri Smerteklinik med naturen som smertelindring.

Tilmeld dig “Naturen som smertelindring” som holdundervisning, individuelle forløb og online undervisning. Forløbet gives rundt i hele Danmark. Hør mere om forløb og tilmelding på tel +4520628366 eller på mail: km@denmedicinfrismerteklinik.dk

Se beskrivelse af seneste Pilotprojekt “Naturen som smertelindring” i Dansk Fibromyalgi Forenings fagblad her.

Katja ønsker at hjælpe det enkelte menneske med smerter, barn som voksen til at blive selvhjulpen og uafhængig af behandler systemet, med størst mulig nydelse, livsindhold og glæde i hverdagen.

Klinikken´s tilgang er helhedsorienteret. Du kan få vejledning og behandling inden for smertelindring via optimering af motion og brug af kroppen, kostindtag, håndtering af psykiske udfordringer som stress, angst og depressionstendens.

Katja afholder kurser for kommuner, foreninger og virksomheder, samt onlinekurser for enkelte og grupper. Fagpersoner, som fysioterapeuter, psykologer, lærere og pædagoger sideoplæres i smertebehandlingsmetoder.

Enkelte konsultationer til dig, der privat ønsker at finde ind til indre ro og velvære med samtale og kropsbehandling, terapi og nærvær med heste.

Den medicinfri smerteklinik er specialiseret inden for Fibromyalgi og børn med Cerebral Parese og smerter.